Tjänster

20 klockaVi kan hjälpa ditt företag med följande:

Bokföring
Avstämningar
Fakturering
Betalningar
Budget
Lönehantering
Bokslut
Årsredovisning
Deklaration
Bokslutsrapport
 
Dessutom kan vi hjälpa till med:
 
Företagsstart
Hjälp vid kontakter med myndigheter och banker
Rådgivning och praktisk hjälp i företagsekonomiska frågor
Bolagsombildningar
 
Behöver ditt företag revisor samarbetar vi med godkända och auktoriserade revisorer.  
 

Aktuellt